Nasi specjaliści

mgr Jakub Tomaszunas

 • ekspert z 30-letnim stażem
 • wieloletni kierownik Pracowni Badań Dokumentów Laboratorium Kryminalistycznego przy Komendzie Wojewódzkiej Policji
 • biegły sądowy przy Sądzie Okręgowym w Szczecinie
 • doświadczony i ceniony specjalista w branży grafologicznej w kraju
 • autor wielu szkoleń i wykładów na sympozjach grafologicznych w Polsce
 • członek Polskiego Towarzystwa Kryminalistycznego
 • ma na swoim koncie kilka tysięcy opinii grafologicznych wykonanych na zlecenie sądów, prokuratur, organów ścigania, urzędów skarbowych, urzędów celnych, służb granicznych i kancelarii adwokackich

mgr Borys Tomaszunas

 • absolwent Uniwersytetu Szczecińskiego w Szczecinie i Uniwersytetu Wrocławskiego we Wrocławiu
 • na wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego w Katedrze Kryminalistyki ukończył kierunek – ekspertyzy dokumentów
 • odbył kilkuletni staż u znanych grafologów w Szczecinie i Wrocławiu
 • biegły sądowy przy Sądzie Okręgowym w Szczecinie